Dây điện lực ruột đồng CV

– Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định
– Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là
* 140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

Dây điện lực ruột đồng CV