Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm

– Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm , cách điện bằng XLPE ,dùng để truyền tải, phân phối điện , cấp điện áp 0,6/1kV, treo trên không
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 80OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC, với thời gian không quá 5 giây

Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm