Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE

– Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C

Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE